Almindelige betingelser

Almindelige betingelser for brug af Klassikermarkedet.dk

[1] Om Klassikermarkedet.dk

Hjemmesiden klassikermarkedet.dk (’Siden’) ejes og drives af Klassikermarkedet A/S, CVR-nr. 42702420, Rudolf Steiner Alle 6, 7000 Fredericia.

Sidens administrator kan kontaktes på [email protected].

Alle rettigheder til Sidens layout, database, journalistisk indhold m.v. tilhører Klassikermarkedet A/S, og må ikke benyttes uden samtykke.

 

[2] Ansvar og rettigheder i forbindelse med annoncering

Siden stiller annonceplads til rådighed for private og erhvervsdrivende annoncører mod betaling.

Siden gennemgår alle annoncer og arbejder hele tiden for at sikre en høj kvalitet i annonceringen, men Siden påtager sig intet ansvar for annoncernes indhold.

De enkelte annoncører bærer det fulde ansvar for indholdet af deres annoncer. Dette omfatter blandt andet ansvaret for at:

  • annoncøren har fuldt ejerskab til bilen eller på anden vis ret til at sælge den
  • bilen er beskrevet korrekt i annoncen
  • annoncens billeder er retvisende og at annoncøren har ret til at benytte billederne i annoncen
  • annoncens indhold ikke krænker tredjemands rettigheder

Den enkelte annoncør skal holde Siden skadesløs i forhold til ethvert krav, som rejses mod Siden af tredjemand i anledning af indholdet af en annonce på Siden.

Ved køb af abonnement på Siden erhverver annoncøren ret til at have et givet antal annoncer placeret i den kategori, som svarer til bilens mærke, i den aftalte periode og med den/de eventuelle aftalte tillægsydelse(r) (fremhævelse af annoncen, placering på forside, placering i rulle-banner eller lign.).

Det er ikke tilladt at indrykke et køretøj til salg i mere end én annonce på Siden, og Siden forbeholder sig retten til at fjerne dubletter eller annoncer, som skønnes at omhandle samme køretøj som en anden annonce på Siden. Dette kan ske uden at annoncøren dermed har krav på refusion af hele eller dele af abonnementsprisen eller andre udgifter i forbindelse med annonceringen.

Annoncøren har fuld rådighed over den indrykkede annonce og kan på ethvert tidspunkt i den aftalte annonceringsperiode redigere annoncen eller slette annoncen helt, ligesom annoncen kan forlænges i henhold til de aktuelle betingelser herfor. Sletning af en annonce før udløbet af den aftalte annonceringsperiode berettiger ikke til refusion af hele eller dele af abonnementetsudgiften.

 

[3] Brug af annoncer til markedsføring

Ved oprettelse af en annonce på Siden accepterer annoncøren samtidig, at Siden kan anvende annoncens indhold – herunder billeder af bilen og kontaktoplysninger – i forbindelse med markedsføring af Siden. Dette kan både ske i trykte medier og i elektroniske medier, herunder på andre hjemmesider, sociale medier ect.

 

[4] Ændringer eller nedbrud på Siden og tab af data

I forbindelse med den løbende opdatering og optimering af Siden, forbeholder Siden sig ret til at lave nødvendige eller hensigtsmæssige tekniske ændringer, og herunder ændre Sidens generelle layout eller opbygning. Dette kan ikke medføre et erstatningsansvar for Siden overfor brugere eller annoncører, ligesom annoncører ikke er berettiget til refusion eller anden kompensation, uanset om det nye design måtte vurderes som bedre eller dårligere end det gamle.

Siden arbejder konstant på at sikre den bedst mulige tilgængelighed (oppetid) for Siden og alle indrykkede annoncer. Der gives dog ingen driftsgaranti, og der kan ske servernedbrud, cyberangreb eller andre fysiske eller immaterielle forhold, som i kortere eller længere tid hindrer adgangen til Siden og de indrykkede annoncer. Siden er ikke ansvarlig for noget direkte eller indirekte tab som følge heraf, og kan ikke holdes erstatningsansvarlig herfor.

Siden sørger for løbende backup af indholdet, men kan i øvrigt ikke påtage sig ansvar for annoncørers eller brugeres data, og kan ikke drages til ansvar for tab af data uanset årsagen hertil.

 

[5] Udelukkelse af annoncer og brugere

Siden forbeholder sig ret til uden varsel eller kompensation at fjerne annoncer, som via deres sprogbrug eller indehold er upassende, skønnes at overtræde tredjemands rettigheder eller i øvrigt ikke overholder Sidens retningslinjer eller almindelige regler for god opførsel og etik på internettet.

Annoncører eller andre brugere, som gennem annoncer eller anden brug af Siden overtræder gældende lovgivning, anvender uacceptabel sprogbrug eller i øvrigt overtræder almindelige regler for god opførsel og etik på internettet, kan udelukkes fra Siden uden varsel.

[6] Håndtering af persondata

Siden modtager og håndterer følgende persondata i forbindelse med brugeroprettelse:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse

I forbindelse med annoncering kan annoncøren efter eget valg afgive yderligere data, fx bilens stelnummer, nummerpladeoplysninger eller andre oplysninger. Disse oplysninger vises – sammen med annoncørens kontaktinformation – på Siden med det formål at skabe interesse for annoncen hos potentielle købere af bilen, og give dem mulighed for at kontakte annoncøren.

Siden videregiver ikke persondata til tredjepart uden udtrykkeligt samtykke eller retsligt krav herom, men udstiller dog de afgivne oplysninger på Siden i forbindelse med visning af den pågældende annoncørs annoncer.

Annoncer vises på Siden så længe de er aktive. Efter de er gjort inaktive – hvad enten det skyldes at bilen er solgt, eller at annoncen er udløbet uden et salg – vil annoncen ikke længere blive vist på siden. Annoncen gemmes dog stadig i Sidens database i en periode på max. 6 måneder, hvorefter den slettes permanent.

Annoncører og andre brugere kan til enhver tid kontakte administrator og bede om at få deres annonce(r) og/eller brugerprofil slettet fra Siden og den bagvedliggende database. Siden kan i den forbindelse bede om rimelig dokumentation for, at annoncøren/brugeren er, hvem han/hun foregiver at være.

[6.1] Ret til indsigt, sletning, overførsel m.v.

Du har som annoncør eller registreret bruger ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Siden har om dig. Hvis der er fejl i de registrerede oplysninger, har du ret til at få disse oplysninger berettiget.

Vi opfordrer dig til selv at redigere eller slette i dine oplysninger via din profil på Siden, så de stemmer med dine ønsker. Du har også ret til at få slettet oplysninger om dig ved henvendelse til os. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at sletning af oplysninger kan have betydning for indholdet af dine annoncer og mulige køberes muligheder for at kontakte dig.

Du har ret til at modtage en elektronisk kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig, som vi har modtaget fra dig, og som vi behandler automatisk.

Vi beslutter, hvilket format den elektroniske kopi af dine oplysninger er i, men der vil være tale om et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. I det omfang det er muligt, kan vi også overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig, efter din begæring.

 

[6.2] Hvis du vil klage over vores håndtering af din persondata

Hvis du er utilfreds med Sidens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til den danske tilsynsmyndighed:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

E-mail: [email protected]

Telefon: 33 19 32 00

 

Vi foreslår dog, at du altid kontakter os om din eventuelle utilfredshed, inden du retter henvendelse til Datatilsynet.

 

[7] Ansvarsbegrænsning

Siden er ikke ansvarlig for indirekte tab af nogen art hos annoncører eller brugere.

I forhold til annoncører og brugere kan Sidens erstatningsansvar aldrig overstige det samlede beløb, som annoncøren eller brugeren har betalt til Siden i en periode på 6 måneder forud for den erstatningspådragende begivenhed.

Siden er ikke ansvarlig for tab, som skyldes forhold udenfor Sidens kontrol (force majeure).

 

[8] Overdragelse af rettigheder

Siden er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i forhold til brugere og annoncører helt eller delvist til tredjemand, eksempelvis i forbindelse med salg af Siden eller dele heraf.

 

[9] Ikrafttrædelse

Disse betingelser er trådt i kraft den 1. april 2019. Betingelserne kan ændres uden varsel og de aktuelle betingelser vil altid være tilgængelige på Siden.