En aftale om bilafgifter fjerner omstridt krav til klassiske bilers originale stand pr. 1. juni 2021. Hermed bliver det lettere, billigere og mere gennemskueligt at være veteranbilejer. Vi forklarer hvorfor i denne artikel.

Det gamle urimelige originalitetskrav

FDM (Forenede Danske Motorejere) har længe ment, at originalitetskravet var urimeligt. Mange bilejere har haft svært ved at gennemskue, om deres veteranbil var tilstrækkelig original til at være lovlig. Hvis ikke indenfor kravet, kunne ejeren risikerer et klækkeligt afgiftssmæk fra Motorstyrelsen. Bestemt ikke noget de fleste bilejere er interesserede i!

Kravet til de klassiske biler har været, at de skulle være i helt original stand for at kunne indregistreres til den gunstige veteranbilsats. Reelt har originalitetskravet været en stor hindring for at kunne importere sin drømmebil fra udlandet. Inden importen skulle den kommende ejer sikre sig, at bilen fortsat var helt identisk med dengang, den i første omgang kørte af fabrikkens samlebånd. Et krav der har været urealistisk og enormt besværligt for mange. Heldigvis er der med den nye aftale gældende fra den 1. juni 2021 rådet bod på de komplicerede regler. En ændring, som bifaldes af både FDM og Motorhistorisk Samråd.

En ny afgiftsmodel med besparelser for veteranbilsejere

Med den nye aftale skal man ved import af et veterankøretøj alene betale registreringsafgiften. Dermed fritages veterankøretøj fra CO2-tillæg og bundfradrag i den nye afgiftsmodel. Herudover forsvinder også det udskældte brændstoftillæg fra den gamle afgiftsmodel. Denne ændring betyder i praksis, at afgiften på langt de fleste veteranbiler bliver billigere. Den nye afgiftsmodel for veteranbiler finansieres delvist ved en omlægning. Omlægningen består i, at loftet for registreringsafgiften for veterankøretøjer hæves fra 40 pct. til 75 pct.

“I FDM har vi længe ment, at originalitetskravet var urimeligt. Derfor er det en længe ventet og glædelig nyhed for alle, der ejer og interesserer sig for veteranbiler og andre ældre biler, at man som ejer nu ikke længere behøver at frygte, at et møde med Motorstyrelsen vil blive dyrt,” siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange. “Det er vigtigt for kulturarven, at også de ældre biler bevares, også selv om alle skruer og bolte ikke er originale. Derfor mener vi, at aftalen er en vigtig anerkendelse fra politikernes side til de mange veteranbilsentusiaster, der ikke bare lægger et stort arbejde, men ofte også mange penge i denne vigtige opgave,” siger han.