Er bilen mindst 30 år, siden den første gang blev indregistreret, kan den registreres til veterankørsel. Du opnår hermed en række fordele i forhold til de afgifter, der betales for bilen. Læs mere nedenfor.

Fordele ved status som veteranbil

Biler med veteranbilsstatus får en række fordele. En af dem er, at bilen kun skal synes, når den engang fylder 35 år og derefter hvert 8 år. Dog må bilen kun benyttes privat til lejlighedsvis kørsel. Samtidig er der fra bilens 35. år en rabat på vægtafgiften. Den lavere vægtafgift er på kun 25% af den oprindelige og kaldes derfor ”1/4 satsen”. Det er værd at bemærke, at rabatten på vægtafgiften opnås uanset om bilen er registreret til veterankørsel eller ej. Vægtafgiften nedsættes automatisk, når der første gang opkræves vægtafgift efter bilen er fyldt 35 år.

Er bilen registreret til veterankørsel (fra 30 år), skal veteranbilen heller ikke længere synes hvert andet år. I stedet skal den først synes ved 35 år, og herefter hver 8. år.

Hvordan registreres en bil som veteranbil?

Selve registreringen til veterankørsel kan ske i forbindelse med et syn af køretøjet. Alternativt kan det ske via Motorregister/SKAT. Her skal du blot bruge dit Nem-id og selv tilføje bilen til veterankørsel.

Køretøjer, som er godkendt til veterankørsel, indkaldes heller ikke til syn i vinterperioden fra november til marts. Veteranbiler skal ligesom andre moderne biler og klassiske biler, som minimum have ansvarsforsikring. Der er dog mange forsikringsselskaber, som tilbyder en billigere forsikring, når det er en veteranbil man ønsker forsikret. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være særlige regler/betingelser for forsikringspolicen og selve dækningen. Der kan for fx være krav om, at bilen kun må benyttes til sommerkørsel, parkering skal ske i lukket garage, kilometerbegrænsning, mv.

Import af bil over 35 år

Importerer du en bil, der er mindst 35 år gammel til Danmark, skal du betale registreringsafgift på grundlag af bilens markedsværdi. Denne afgift kan dog maksimalt udgøre 40% af bilens nypris uden afgift. Du skal dog overveje en import grundigt og det er en god idé at sammenligne priser. Man kan nemt tro, at der er mange penge sparet ved at importere fra udlandet, men det er langt fra altid tilfældet. Et godt råd er på forhånd at undersøge alle omkostninger. Herudover er det også vigtigt med et bindende svar på bilens afgift fra SKAT, så du undgår overraskelser senere.